Gjitha informacionet e ndërlidhura të sigurisë mund t’i dorëzoni edhe përmes postër në adresën e AZ.