За првпат, Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање и Секторот - Служба за воена безбедност и разузнавање од Република Северна Македонија официјално учествуваат на панел-дискусија на НАТО за борба против тероризмот.