Првата универзитетска програма за стручно и професионално усовршување за разузнавање и анализа на Агенцијата за разузнавање на Република Северна Македонија и Факултетот за безбедност-Скопје.