ВИСОКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕУ ВО ПОСЕТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ