Галерија

Агенција за разузнавање

Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов, во редовната годишна посета на Агенцијата за разузнавање

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за разузнавање и Факултетот за безбедност

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за разузнавање и Прв приватен универзитет ФОН

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО „ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ“

ПРЕДАВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ТРЕНДОВИ

ВИСОКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕУ ВО ПОСЕТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ