Drejtor i Agjencisë për zbulim të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Erolld Musliu e ndërtoi karierën profesionale në botën e zbulimit, duke u përkushtuar ndaj sigurisë dhe stabilitetit të shtetit. Së pari është punësuar në Ministrinë për punë të brendshme, që më pas të kalon në Agjencinë për zbulim. Duke punuar në dy institucionet shtetërore të sigurisë dhe zbulimit, ai përfiton përvojë në udhëheqjen е bashkëpunimit ndërkombëtar operativ dhe operacioneve me shërbimet partnere, në nivel rajonal dhe global.

Gjatë veprimtarisë së tij profesionale, Erolld Musliu mbaroi trajnime, kurse dhe seminare të numërta ndërkombëtare për punë operative, udhëheqje të operacioneve të komplikuara të zbulimit, udhëheqje taktike dhe strategjike të operacioneve, si dhe për menaxhim dhe lidership.

 • Data e lindjes: 11.09.1969 Kërçovë, Republika e Maqedonisë së Veriut
 • Arsimimi:1993 Fakulteti për siguri Kriminalistikë
  Përvoja profesionale
 • [maj 2019] Agjencia për zbulim
  Drejtor i Agjencisë për zbulim
 • [2015-2019] Agjencia për zbulim
  Ndihmës i drejtorit të Agjencisë për zbulim, i obliguar për koordinimin e punëve operative të Agjencisë
 • [2012-2015] Agjencia për zbulim
  Këshilltar i drejtorit të Agjencisë për zbulim për bashkëpunim operativ ndërkombëtar
 • [2007-2012] Agjencia për zbulim
  Drejtor i Drejtorisë për zbulim të terrorizmit ndërkombëtar dhe krimit të organizuar
 • [2004-2007] Agjencia për zbulim
  Ndihmës i drejtorit të Drejtorisë për punë operative
 • [2000-2004] Agjencia për zbulim
  Inspektor kryesor për grumbullim të informatave të zbulimit nga tereni në Drejtorinë për punë operative
 • [1998-2000] Agjencia për zbulim
  Inspektor i lartë për grumbullim të informatave të zbulimit nga tereni në Drejtorinë për zbulim të terrorizmit ndërkombëtar dhe krimit të organizuar
 • [1993-1998] Ministria për punë të brendshme Inspektor për kundërzbulim
  Gjuhë
 • Shqip – gjuhë amtare
 • Maqedonisht – njohje e shkëlqyeshme
 • Anglisht – njohje e shkëlqyeshme
 • Gjuhët e Ballkanit – njohje e shkëlqyeshme
 • Italisht – njohje shumë e mirë
 • Frëngjisht – njohje e mirë

  Statusi martesor
 • I martuar, baba i tre vajzave