Директорат за анализа и истражување


Директоратот за анализа и истражување врши анализа и истражување на разузнавачките податоци и информации кои се од значење за безбедноста и одбраната, стопанските, политичките и витални интереси на државата и врши обработка на податоци и информации добиени од странски разузнавачки служби и државни органи за прашања што се од заеднички интерес. Изработува информации и анализи.