MISIONI I AGJENCISË SË ZBULIMIT


Misioni i AZ është realizim i aktiviteteve dhe zhvillim i kapaciteteve për përgjigje në kohë të kërcënimeve, rreziqeve dhe sfidave të sigurisë në periudhën përkatëse dhe të ardhme.