DREJTORIA PËR ANALIZA DHE HULUMTIME


Drejtoria për analiza dhe hulumtime kryen analiza dhe hulumtime të dhënave dhe informacioneve të zbulimit, të cilat janë me rëndësi për sigurinë dhe mbrojtjen, interesat ekonomike, politike dhe vitale të shtetit, dhe kryen përpunim të dhënave dhe informacioneve të fituara nga shërbimet e huaja të zbulimit dhe organeve shtetërore për çështje që janë në interes të përbashkët. Përpunon informacione dhe analiza.