Агенцијата за разузнавање (АР) како посебен орган на државната управа и согласно Законот за АР е разузнавачка служба овластена за собирање, анализа и обработка на разузнавачки информации коишто се значајни за безбедноста, одбраната, политичките, економските и други интереси на Република Македонија.

Мисија

Мисијата на АР е реализација на активности и развој на капацитети за навремен одговор на безбедносните закани, ризици и предизвици во тековниот и идниот период.

Визија

Агенцијата создава стратешки цели преку воспоставување идентификација, превенција, предвидување, рано предупредување и информирање.

Приоритети

Основни принципи врз кои се темели нашата работа се законитост, професионалност, објективност, транспарентност и заштита на човековите слободи и права.

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕУ ВО ПОСЕТА НА АР

ВИСОКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕУ ВО ПОСЕТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

БЕЗБЕДНОСНИ ТРЕНДОВИ

ПРЕДАВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ТРЕНДОВИ НА „ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ“

Меморандум за соработка

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО „ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ“

Меморандум за соработка

Директорот на Агенцијата за разузнавање Зоран Иванов и ректорот на Прв приватен универзитет ФОН Нано Ружин потпишаа меморандум за соработка...

Договор за соработка

Директорот на Агенцијата за разузнавање Зоран Иванов и деканот на Факултетот за безбедност – Скопје Никола Дујовски потпишаа анекс меморандум ...

Мигрантска криза

Согласно проценките на АР, вкупната бројка на мигранти која транзитираше низ Република Македонија, а за кои од оправдани причини институциите ...

Тековни предизвици

Кoи се предизвиците по затворањето на балканската мигрантска рута која поминуваше низ територијата на Република Македонија? Главни задачи на Агенцијата ...

Во екот на бегалската криза

Повеќе од половина милион лица транзитираа низ Република Македонија во првата половина од 2015 година, период во кој од 5.000 до 10.000 бегалци ...

Соопштение МПС

Македонскиот полициски синдикат и Агенцијата за разузнавање на Република Македонија Ве информираат дека на 13.06.2017 година, раководствата на двете организации предводени од ...

Сооопштение

Агенцијата за разузнавање (АР) на Република Македонија и Безбедносно – информативната агенција (БИА) на Република Србија на состанокот одржан на ...

Announcement

At the meeting held in Belgrade, on June 08, 2017, the Intelligence Agency (AR) of Republic of Macedonia and Security Information Agency (BIA) of Republic of Serbia ...

Соопштение до јавноста

Агенцијата за разузнавање (АР) изразува жалење и го осудува инцидентот кој се случи пред арената "Филип Втори" во Скопје за време на Супер Купот, а во кој ...

Пријави настан