ФОТОГАЛЕРИЈА

01.08.2015   22.03.2016            
 
           
Агенција за разузнавање   Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов, во редовната годишна посета на Агенцијата за разузнавање